2018-05-30 - 177 sygnatariuszy Deklaracji kultury bezpieczeństwa

O 7 przedsiębiorstw rozszerzyło się grono sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Teraz już 177 przedstawicieli firm i instytucji związanych z transportem kolejowym deklaruje przywiązanie do wartości kultury bezpieczeństwa.

 

30 maja w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego siódmy raz odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Do grona Sygnatariuszy dołączyli: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolejnictwa "KOLTECH" sp. z o.o., FUTURE ADVENTURE CONSTRUCTION sp. z o.o. oraz członkowie grupy kapitałowej KZN BIEŻANÓW: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” sp. z o.o., KZN Bahntechnik, KZN Rail sp. z o.o., KZN & TALEGRIA sp. z o.o., Nasycalnia Podkładów w Czeremsze sp. z o.o.

 

Przedstawiciele rynku kolejowego przyłączając się do tej inicjatywy zdeklarowali chęć wdrażania zasady kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Pragną również motywować swoją postawą wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju kolei.

 

Do 22 czerwca 2018 r. można zgłaszać swój udział w Konkursie Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. To III edycja konkursu o Nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jest on szansą dla sygnatariuszy Deklaracji na uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w zakresie wprowadzanych innowacyjnych rozwiązań lub promowania właściwych postaw, które przyczyniają się do podnoszenia kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Więcej informacjihttps://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14218,177-sygnatariuszy-Deklaracji-kultury-bezpieczenstwa.html

Tekst pochodzi z: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14218,177-sygnatariuszy-Deklaracji-kultury-bezpieczenstwa.html